Nationale meetings met Russell Sage

Deze maand was Russell Sage voor een aantal bijeenkomsten in Nederland.
Russell is geen onbekende voor de bezoekers van de Fellowship meetings.
De internationale spreker uit Australie is al jaren verbonden aan het werk van
de FGBMFI wereldwijd en gaf weer een actuele en inspirerende boodschap.

Komende meetings

Dirk van der Schaaf

Mijn persoonlijke passie

Mijn verlangen en passie is om mensen, organisaties en gemeentes te helpen ontdekken welke talenten God in hen heeft gelegd. Om hen te laten zien wat Gods bedoeling daarmee zou kunnen zijn. Investeren in zoals God een persoon, een organisatie of gemeente bedoeld heeft leidt altijd tot een beter resultaat en meer blijvende vrucht. Dat blijkt niet alleen in kerken en gemeentes maar is ook mijn ervaring in het bedrijfsleven.

Welke passie heb jij?

Onze diepere verlangens en droom komen vaak voort uit de talenten die God ons gegeven heeft. Door deze in kaart te brengen krijg je een objectief en volledig inzicht in wat God in je heeft gelegd en waarom jouw verlangens een bepaalde kant uitgaan. Jouw unieke combinatie van talenten laat zien welke unieke waarde in jou verborgen zit en waarin God jou uiteindelijk wil laten uitblinken. Bij gelovigen breng ik –naast hun potentiële talenten- ook hun unieke combinatie van potentiële geestelijke gaven in kaart. Hierbij gebruik ik de Jane® Talenten en Gaventest die zowel natuurlijke talenten als ook potentiële geestelijke gaven meet.

Hoe kan ik je helpen?

Ik werk zowel individueel als met groepen. Ik geef je advies en coach je om Gods droom met jouw leven in je werk en/of in de kerk nog meer op gang te brengen en –samen met anderen- te realiseren. Wil je meer weten wat er in je zit qua talenten en gaven en wat Gods bedoeling daarmee zou kunnen zijn? Mail naar dirk@jane.nl of bel 06- 5141 9228.